Buckfast Meda – matka pszczela unasienniona hodowlana (reprodukcyjna) – mated queen bee

150,00 

Matki pszczele Buckfast Meda pochodzą od Irańskiej pszczoły Apis mellifera meda. Są to pszczoły wyjątkowo przystosowane do zmiennych warunków klimatycznych. Selekcją tych matek pszczelich zajmuje się pasieka pawluk.net.pl Grzegorz Pawluk

  • wysoka odporność na zatrucia pokarmowe
  • wysoka odporność na zmiany temperatur wiosną i zimą
  • bardzo dynamiczny i wczesny rozwój rodzin pszczelich
  • wysoka miodność
  • dobra odporność na Varroa

Rodowody tych matek przestawiają się następująco:

BUCKFAST MEDA

B512(GRP) = B130(AH) ins B728(ZG) Import 1 queen 2019

B510(GRP) = B34(FLM) lthl B19(TR) import 1 queen 2018

B690(GRP) = B510(GRP) shw B34(RKR)

 

Opis

Matka pszczela unsienniona w izolowanym terenie („trutowisku”) ( 3,5km) nasyconym trutniami 1 lini Buckfast – Polana –

Matki pszczele Buckfast Meda pochodzą od Irańskiej pszczoły Apis mellifera meda. Są to pszczoły wyjątkowo przystosowane do zmiennych warunków klimatycznych. Selekcją tych matek pszczelich zajmuje się pasieka pawluk.net.pl Grzegorz Pawluk

  • wysoka odporność na zatrucia pokarmowe
  • wysoka odporność na zmiany temperatur wiosną i zimą
  • bardzo dynamiczny i wczesny rozwój rodzin pszczelich
  • wysoka miodność
  • dobra odporność na Varroa

Matki pszczele dostępne od 5 czerwca do końca lipca.

Rodowody tych matek przestawiają się następująco:

BUCKFAST MEDA

B512(GRP) = B130(AH) ins B728(ZG) Import

B510(GRP) = B34(FLM) lthl B19(TR) import 1 queen 2018

B690(GRP) = B510(GRP) shw B34(RKR)

Strona ojcowska 2022 Polana trutowisko (3,5km izolacji)  : /drones/ : B2(GRP)